Test na zaangażowanie duchowe

Gry, żarty, pogaduszki...wyluzuj się tu!
Awatar użytkownika
urtika
sASanka
Posty: 2215
Rejestracja: 27 maja 2008, 21:06

Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: urtika »

Ponieważ ostatnio testy religijno-światopoglądowe cieszą się popularnością, więc wrzucę następny.
http://www.beliefnet.com/section/quiz/i ... urveyID=27
W teście można uzyskać następujące wyniki:
25 - 29
Hardcore Skeptic - but interested or you wouldn't be here!
(zatwardziały sceptyk - ale zaciekawiony, bo inaczej nie byłoby go tutaj)
30 - 39
Spiritual Dabbler - Open to spiritual matters but far from impressed
(duchowy amator - otwarty na sprawy duchowe, ale daleki od zachwytów)
40 - 49
Active Spiritual Seeker - Spiritual but turned off by organized religion
(aktywny poszukiwacz duchowości - zainteresowany sprawami duchowymi, ale odrzuca go zinstytucjonalizowana religia)
50 - 59
Spiritual Straddler - One foot in traditional religion, one foot in free-form spirituality
(duchowy wyjadacz - jedną stopą w religii tradycyjnej, jedną w duchowości swobodnego typu)
60 - 69
Old-fashioned Seeker - Happy with my religion but searching for the right expression of it
(poszukiwacz starego typu - szczęśliwy w swojej religii, ale szukający właściwej formy ekspresji wewnątrz tej religii)
70 - 79
Questioning Believer - You have doubts about the particulars but not the Big Stuff
(wyznawca kwestionujący - masz wątpliwości dotyczące szczegółów, ale nie Wielkich Spraw)
80 - 89
Confident Believer - You have little doubt you've found the right path
(prawowierny wyznawca - masz mało wątpliwości, bo znalazłeś właściwą drogę)
90 - 100
Candidate for Clergy
(kandydat na osobę duchowną)

No i przekład testu też:
Q1. Wierzę, że Bóg:
1. Istnieje i ma wpływ na wydarzenia codziennego życia
2. Istnieje, ale nie ma wpływu na wydarzenia codziennego życia
3. Jest duchowym ideałem i nie istnieje jako osoba
4. nie istnieje

Q2. Kiedy myślę o sprawach wiary i duchowości, ważne głównie jest:
1. poczucie więzi z czymś wykraczającym ponad mnie
2. intelektualne zrozumienie czy wymagania religii są uzasadnione
3. osobista więź z Bogiem
4. "rusztowanie" moralności i nadziei.

Q3. Wierzę, że Pismo (Biblia, Koran...) jest:
1. głównie lub całkowicie mitologią
2. natchnione przez Boga i w większości prawdziwe
3. napisane przez Boga i prawdziwe
4. należy je rozpatrywać jako opowieść i metaforę, nie jako dosłowne sprawozdanie

Q4. Które zdanie najbardziej zbliża się do twoich podstawowych poglądów na temat wiary?
1. Wiara jest ważna, bo pomaga nam dawać sobie radę z trudnościami życiowymi
2. Wiara jest ważna, bo dzięki niej świat jest lepszy, bo zachęca do miłości i moralności.
3. Wiara nie jest ważna.
4. Wiara jest ważna, bo jest pełnieniem woli Bożej i zbawieniem duszy.

Q5. Wierzę, że widzialny świat:
1. powstał w sposób naturalny, ale ma wyższe, duchowe aspekty
2. został stworzony w sposób ponad naturalny
3. jest zupełnie naturalny i nie ma żadnych wyższych aspektów
4. został stworzony pod nadzorem i kierownictwem Boga, ale przez procesy naturalne

Q6. Myślę, że modlitwa jest:
1. wysłuchiwana przez Boga lub aniołów, i wielu ludziom Bóg i aniołowie odpowiadają
2. wysłuchiwane, ale nie należy oczekiwać odpowiedzi
3. bez sensu
4. najlepiej ją rozumieć jako formę medytacji lub świadomości moralnej

Q7. Sądzę, że życie po śmierci:
1. istnieje dla ludzi dobrych, ale piekło nie istnieje, to co złe zwyczajnie przestanie istnieć
2. jest reinkarnacją w jakimś innym stanie
3. nie istnieje
4. istnieje, a po sądzie będziemy nagrodzeni lub ukarani

Q8. Zło jest obecne w świecie, bo:
1. ludzie je czynią, zło nie jest niczym nadnaturalnym
2. Bóg lub inna siła wyższa chciał(a) wypróbować ludzi
3. bez zła nie istnieje wolna wola
4. ludzie są grzeszni z natury

Q9. Myślę, że aniołowie:
1. istnieją i pomagają w życiu ludziom czystego serca
2. istnieją, ale tylko nas obserwują i nic nie robią
3. istnieją tylko w sferze ducha, nie w naszym realnym życiu
4. nie istnieją

Q10. Wierzę, że diabeł / demony:
1. istnieją i działają na ziemi, by zwodzić ludzi
2. istnieją tylko w formie pokusy do grzechu, nie jako realne istoty
3. nie istnieją
4. istnieją tylko w świecie ponad naturalnym, nie w naszym życiu

Q11. Gdybym miał(a) określić swoje poglądy religijne, powiedział(a)bym, że są:
1. umiarkowane, częściowo jestem osobą wierzącą, a częściowo sceptyczną
2. agnostyczne, nie wierzę w żadną religię
3. niezłomne, rzadko kiedy mam wątpliwości religijne
4. wierzę mocno, ale czasem dręczą mnie pytania, na które nie znam odpowiedzi

Q12. O tych, którzy mają inne przekonania religijne niż ja, myślę:
1. niesamowite, w jakie bzdury ludzie mogą wierzyć
2. ponieważ wielu ludzi otrzymuje wiarę poprzez wychowanie, nie powinno się ich osądzać
3. wszystkie religie są tak samo dobre
4. może i są szczerze przekonani co do swej wiary, ale mylą się lub źle ich poinformowano

Q13. Z formalnego nauczania mojego wyznania:
1. przyjmuję wszystko lub większość
2. przyjmuję część, a część odrzucam
3. odrzucam wszystko lub większość
4. prawie wszystko, czego naucza moje wyznanie, zawiera jakiś element nieprawdy

Q14. Kiedy codziennie czytam w prasie o przestępstwach, katastrofach, chorobach, zwykle myślę, że:
1. moja wiara jest doświadczana, bo nie rozumiem, jak dobry Bóg może znosić cierpienie świata
2. to smutne, ale godzę się z tym, bo i dobro, i zło wchodzą w jakiś sposób w Boże plany
3. takie tragedie podważają moją wiarę w siły wyższe
4. tragedie i katastrofy przekonują mnie, że Bóg nie istnieje

Q15. O nauce i wierze myślę, że:
1. nauka w końcu udowodni, że religia jest kłamstwem
2. nie powinniśmy wierzyć naukowcom, bo większość to ateiści
3. odkrycia naukowe czasem mnie niepokoją, ale nie zmniejszają mojej wiary, bo nauka pomaga mi zrozumieć to, co Bóg stworzył
4. nauka i wiara to dla mnie dwa aspekty tego samego poszukiwania prawdy ostatecznej

Q16. Moim zdaniem, Bóg:
1. albo nie istnieje, albo jest niepoznawalny
2. istnieje, lecz jest odległy od ludzkiego życia
3. jest obecny czasami, a czasami nieobecny
4. jest wszędzie i wszystko widzi

Q17. Myślę, że dzieci:
1. powinny być wychowywane w wierze rodziców
2. powinny być wyuczone duchowej wrażliwości, ale także unikania formalnych religii
3. powinny być zachęcane do odrzucenia wiary na rzecz filozofii świeckiej
4. powinny zapoznać się z wieloma tradycjami religijnymi i same dokonywać wyboru

Q18. Z czterech poniższych, które zdanie najbardziej zbliża się do twoich poglądów na temat natury istnienia?
1. Wyższe cele realizowane są w kombinacji działań ludzkich i Bożych
2. Ludzie powinni przestrzegać moralności i kochać innych, ale życie samo w sobie jest tylko przypadkiem i nie ma żadnego sensu
3. Wyższe cele są wszędzie we wszechświecie, stworzone przez Boga i odwieczne
4. Bez względu na to, czy życie jest dziełem Boga, czy tworem naturalnym, możemy nadac mu sens przez czynienie miłości i moralność.

Q19. W mojej wierze frustruje mnie to, że:
1. nawet wiara i dobre traktowanie innych nie chroni przed złem, które spotyka mnie i moich najbliższych
2. rzeczy ostateczne (koniec świata itp.) nie nadchodzą
3. religie ciągle stawiają bariery i tworzą wrogość między ludźmi
4. Bóg zezwala na tyle zła i cierpienia

Q20. Jeśli chodzi o religię i moralność, myślę, że:
1. niemożliwa jest moralność bez religii
2. moralność bez religii jest możliwa, ale trudna
3. dobry system moralny można rozwinąć i żyć według niego bez pomocy religii
4. religia utrudnia moralne życie

Q21. Wierzę, że świat duchowy:
1. składa się z aniołów
2. składa się z dusz ludzi żyjących przed nami
3. składa się z duchów innych niż my
4. nie istnieje

Q22. Moje duchowe dążenia dotyczą głównie:
1. utrzymania kontaktu z czymś, co mnie przekracza
2. nauki prowadzenia dobrego życia lub odnalezienia wewnętrznego pokoju
3. zaspokojenia psychologicznych potrzeb
4. znalezienia kontaktu z Bogiem

Q23. Natura jest:
1. tylko produktem naturalnych procesów
2. sama w sobie siłą duchową
3. głównie naturalna, ale tak wspaniała, że stanowi dowód na istnienie sił wyższych
4. stworzona przez Boga w sposób ponad naturalny

Q24. Moim zdaniem, aby przedstawiać wartość, religia i duchowość muszą:
1. mieścić się w obrębie grupy lub wspólnoty wyznaniowej
2. realizować się częściowo w grupie, a częściowo indywidualnie
3. w dużym stopniu pozostawać sprawą prywatną
4. nie należy ich realizować w ogóle

Q25. Klucz do duchowej realizacji znajduję w:
1. obserwowaniu, jak ludzie szanują się nawzajem
2. modlitwie
3. nabożeństwach
4. książkach, muzyce, przyrodzie

Mnie wyszło 79 punktów, czyli kwestionujący wyznawca.
Quirkyalone

Awatar użytkownika
marisaxyz
alabAStrowy bożek
Posty: 1230
Rejestracja: 8 gru 2011, 15:34

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: marisaxyz »

77 punktów czyli też questioning believer :)
Last night I felt
real arms around me.
No hope, no harm,
just another false alarm...

Awatar użytkownika
Sherly
AS gaduła
Posty: 475
Rejestracja: 17 mar 2014, 16:22
Lokalizacja: Gallifrey

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: Sherly »

44
Active Spiritual Seeker – Spiritual but turned off by organized religion


Nie wiem jakim cudem z moich odpowiedzi wynika że jestem uduchowiona...

Awatar użytkownika
Heremis87
ASter
Posty: 655
Rejestracja: 18 gru 2013, 22:05
Lokalizacja: Śląski Rzym
Kontakt:

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: Heremis87 »

58 pkt czyli "Duchowy wyjadacz" w sumie racja, nadal pomiędzy religią tradycyjną a indywidualną drogą duchową. Ostatnio nawet brak mi trochę wspólnoty duchowej, na katolickich mszach nie odczuwam już tego tak jak kiedyś.
Oryginalny test :wink:
Rzekł Jezus: "Bądźcie tymi, którzy przechodzą mimo!"
Ewangelia Tomasza 42

"Dla radowania się i bólu człowiek urodził się na ziemi. Jeśli to rozumiemy dobrze, bezpiecznie przez ten świat idziemy."
William Blake

Awatar użytkownika
Chaerin
ASiołek
Posty: 52
Rejestracja: 11 mar 2014, 19:43
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: Chaerin »

45 pkt. "Aktywny poszukiwacz duchowości - zainteresowany sprawami duchowymi, ale odrzuca go zinstytucjonalizowana religia".

Też nie wiem gdzie i jak wyszło, że jestem aktywnym poszukiwaczem duchowości :D Ale co do ostatniego się zgodzę...

Awatar użytkownika
dimgraf
szarASek
Posty: 2628
Rejestracja: 7 sie 2011, 13:26
Lokalizacja: Dolny Śląsk

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: dimgraf »

Wyszło mi 51 ale wydaje mnie się, że za wysoki wynik. Ja bym siebie ocenił pomiędzy 35, a 45
"Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz
marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los"
Obrazek

Awatar użytkownika
snowleo
łASuch
Posty: 172
Rejestracja: 2 maja 2014, 16:02
Lokalizacja: gg: 2367381

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: snowleo »

60 - 69
Old-fashioned Seeker -- Happy with my religion but searching for the right expression of it

migel
ciAStoholik
Posty: 349
Rejestracja: 8 sty 2013, 16:28

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: migel »

A ja mam 51 pkt.

Awatar użytkownika
avalanche
ASiołek
Posty: 80
Rejestracja: 19 lip 2014, 22:16
Lokalizacja: Szczytno
Kontakt:

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: avalanche »

Wyszło mi 57, spodziewałam się niższego wyniku.

Awatar użytkownika
tymczasowy
pASibrzuch
Posty: 238
Rejestracja: 14 cze 2011, 02:05
Lokalizacja: Londyn

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: tymczasowy »

40 - 49
Active Spiritual Seeker – Spiritual but turned off by organized religion
Prawda, jestem proreligijny. Wierze, ze religia pomaga w utrzymaniu stosunkowego spokoju. No i pozorow normalnosci.
Ale sam to nie.

Indiana
fantAStyczny
Posty: 557
Rejestracja: 26 sty 2014, 00:50

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: Indiana »

tymczasowy pisze: Prawda, jestem proreligijny. Wierze, ze religia pomaga w utrzymaniu stosunkowego spokoju. No i pozorow normalnosci.

Zwłaszcza islam.

Uprzedze Twoją następną myśl - chrześcijaństwo też było na tym etapie, co islam zaledwie kilka wieków temu.

Awatar użytkownika
tymczasowy
pASibrzuch
Posty: 238
Rejestracja: 14 cze 2011, 02:05
Lokalizacja: Londyn

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: tymczasowy »

Islam jest przeswietny. Nie poznalem jeszcze lepszego stratega jak Mahomet. Niech dowodem jego geniuszu bedzie fakt, ze nie tylko kultura islamska zyje - nawet podbija inne :)
Mozna polemizowac co do slusznosci zalozen tej religii. Fakty sa takie, ze dzieki europejczykom "ciapaci" byli na skraju wyginiecia, nie mowiac juz o ich kulturze. Mohamet wprowadzil dlugofalowa strategie przetrwania. Teraz nie dosc, ze sobie islamisci dobrze zyja to jeszcze kola nas w oczy :lol:

Prosze bardzo - dobro tej religii? Przeciwstawianie sie zlu (naszemu, hihi), jednoczenie narodu. Jej jedynym problemem jest fakt, ze przetrwala w niezmienionej formie przez tyle dziesiecioleci.

Awatar użytkownika
Puf
gimnASjalista
Posty: 16
Rejestracja: 7 paź 2014, 22:47

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: Puf »

34 punkty: duchowy amator - otwarty na sprawy duchowe, ale daleki od zachwytów.
Myślałam, że wyjdzie jeszcze niżej, ale w sumie pasuje do mnie taki wynik. Jestem zdecydowanie osobą niewierzącą, jednakże dopuszczam do siebie możliwość, że to ja się mylę (chociaż niechętnie). Mam negatywne podejście do religii (wszystkich), ale daleko mi do zakazywaniu komukolwiek wiary, której potrzebę mogę jakoś zrozumieć.

Co do islamu, to na jego przypadku bardzo łatwo można pokazać, jak religii niedaleko jest do totalitaryzmu :?

kato
przedszkolASek
Posty: 8
Rejestracja: 22 lut 2014, 21:17

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: kato »

Puf pisze:34 punkty: duchowy amator - otwarty na sprawy duchowe, ale daleki od zachwytów.
Myślałam, że wyjdzie jeszcze niżej, ale w sumie pasuje do mnie taki wynik. Jestem zdecydowanie osobą niewierzącą, jednakże dopuszczam do siebie możliwość, że to ja się mylę (chociaż niechętnie). Mam negatywne podejście do religii (wszystkich), ale daleko mi do zakazywaniu komukolwiek wiary, której potrzebę mogę jakoś zrozumieć.

Co do islamu, to na jego przypadku bardzo łatwo można pokazać, jak religii niedaleko jest do totalitaryzmu :?
Mam bardzo podobny wynik i odczucia.
Mój wynik to 33, ale myślałam, że będzie niżej.

Co do islamu - znajoma wysyłała mi fragmenty Koranu.
Podejrzewam, że gdyby typowemu polskiemu katolikowi (nie znającemu Biblii, a zwłaszcza Starego Testamentu - poza fragmentami czytanymi na mszach) podać dwa cytaty - jeden z Koranu, drugi z Biblii, mógłby je łatwo pomylić, bo w Koranie jest trochę zapisków o ogólnym utrzymywaniu pokoju na świecie i tego typu rzeczach.
Podczas gdy w Starym Testamencie... cóż ;) Chociaż nie chcę się źle wypowiadać, bo dotrwałam do Księgi Liczb chyba, gdzie są same spisy. Ale niektóre fragmenty są co najmniej ciekawe.

To nie religie są złe; bo te w swoich założeniach czasem mają naprawdę świetne i dobre rzeczy. To ludzie wszystko psują.

Awatar użytkownika
Mr. Bread
starszASek
Posty: 42
Rejestracja: 13 lut 2013, 15:53
Lokalizacja: Poznań

Re: Test na zaangażowanie duchowe

Post autor: Mr. Bread »

38, co na bezsensownej skali 25 - 100 i tak jest niskim wynikiem. Test jest niestety źle skonstruowany, nie zawsze da się wybrać odpowiednią odpowiedź, brakuje opcji "żadne z powyższych", a pytania też od razu sugerują jakiś światopogląd. Do tego wydaje mi się, że wynik specjalnie jest zakrzywiany.
Choć możliwe, że dla mnie taki test w ogóle nie był skierowany. ;]

ODPOWIEDZ